Jump to main content
Ikäihmiset

Omaishoitoa tukevat palvelut

Omaishoitoa tukevia palveluja ovat mm. omaishoidon vapaat, terveystarkastukset, vertaistukiryhmät, kerho- ja päivätoiminta sekä omaishoidon kriisipaikat.

Omaishoidon vapaat:

Kaikilla omaishoitajilla on oikeus saada vähintään kaksi vapaata vuorokautta  kalenterikuukautta kohti. Ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti hoitoon sidotut omaishoitajat saavat kolme vapaata vuorokautta.

Vapaiden aikana omaishoidettavan hoito järjestetään Akselin intervallipaikoissa, toimeksiantosopimuksena hoitajan itse hankkiman sijaisen avulla tai kotihoidon sijaistuksella. 

Tiedustelut: Sosiaaliohjaaja, puhelin 044 4357 536  

Terveystarkastukset:

Omaishoitajien terveystarkastuksia tehdään joka toinen vuosi niille omaishoitajille, jotka eivät kuulu työterveyshuollon piiriin. Terveystarkastukseen kutsutaan kirjeitse.

Vertaistukiryhmät:

Omaishoitajille järjestetään vertaistukiryhmätoimintaa 1x/kuukaudessa.

Omaishoitajien vertaistukiryhmät (aikuisten omaishoitajat)

  • Masku: kuukauden ensimmäinen keskiviikko seurakuntatalolla klo 13.00–14.30.
  • Mynämäki: kuukauden toiseksi viimeinen torstai kanttorilassa  klo 13.00–14.30.
  • Nousiainen: kuukauden viimeinen torstai Henriikka-salissa klo 13.00–14.30.

Tiedustelut: Sosiaaliohjaaja, puhelin 044 4357 536

 

Kerho- ja päivätoiminta:

Omaishoidettavien kerhotoiminta (yli 65 v.):

  • Aamuklubi Mynämäen srk-talolla ja Henriikkasalissa Moisiokodissa maanantaisin.

Omaishoidettavien päivätoiminta:

  • Henriikkasalissa Moisiokodissa tiistaisin.

Lisätietoa Akselin järjestämästä kerhotoiminnasta

 

Yksilöllinen kuntoutusohjaus:

Toiminta sisältää ohjausta ja neuvontaa, kirjallisia ohjeita sekä mahdollisiin liikuntaryhmiin ohjausta.  Tiedustelut kuntohoitaja puh. 044 4357 742  

Kriisipaikat:

Omaishoitajan äkillinen sairastuminen tai muu äkillinen kriisitilanne.  Yhteydenotot Moisiokoti, puh. 044 4357 628