Sosiaalipalvelut

Omaishoidontuki yli 65v.

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Perusturvakuntayhtymä Akseli myöntää omaishoidontukea Akseli-kuntien asukkaille, mikäli omaishoidontuen kriteerit täyttyvät.

Omaishoidontuesta voi tiedustella:

 

Ikäihmisten palveluohjausnumero 022626164

 

Varhan sähköiset ja pdf-lomakkeet löytyvät Varhan nettisivuilta:

https://www.varha.fi/fi/tietoa-varhasta/asiakkaana-hyvinvointialueella/…