Jump to main content
Ikäihmiset

Odotusajat

Ikäihmisten palvelulinjan odotusajat kesäkuu 2020

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26§:

Kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Perusturvakuntayhtymä Akselissa tiedot julkaistaan laitoshoidosta, palveluasumisesta, kotihoidosta ja omaishoidosta. Tiedot julkaistaan Akselin nettisivuilla, Maskulainen-tiedotteessa, hoitoyksiköiden ilmoitustauluilla sekä annetaan tiedoksi kuntien vanhusneuvostoille ja Akselin yhtymähallitukselle.

Keskimääräiset odotusajat ajalla 1.1.2020-30.6.2020

  • laitoshoitoon sijoittuneilla noin 56 vrk
  • palveluasumiseen sijoittuneilla noin 65 vrk

Odotusajat siitä lukien, kun moniammatillinen SAS-työryhmä on tehnyt asiakkaan hakemuksesta myönteisen päätöksen.

  • Kotihoidon palveluja on voitu tarjota kaikille kriteerit täyttäneille asiakkaille. Hoidon tarpeen arviokäynti on tehty viikon kuluessa yhteydenotosta.
  • Akselissa omaishoidon tuki myönnetään hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kaikille kriteerit täyttäneille hakijoille tuki on voitu myöntää edellä mainitussa ajassa. Hakemuksen käsittelyajat ovat 1-4 viikkoa.