Jump to main content
Ikäihmiset

Odotusajat

Ikäihmisten palvelulinjan odotusajat joulukuu 2021

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26§:

Kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Perusturvakuntayhtymä Akselissa tiedot julkaistaan laitoshoidosta, palveluasumisesta, kotihoidosta ja omaishoidosta. Tiedot julkaistaan Akselin nettisivuilla, Maskulainen-tiedotteessa, hoitoyksiköiden ilmoitustauluilla sekä annetaan tiedoksi kuntien vanhusneuvostoille ja Akselin yhtymähallitukselle.

Keskimääräiset odotusajat ajalla 1.7.2021-31.12.2021

  • Ympärivuorokautiseen hoitoon sijoittuneille  40 vrk

Odotusajat siitä lukien, kun moniammatillinen SAS-työryhmä on tehnyt asiakkaan hakemuksesta myönteisen päätöksen.

  • Kotihoidon palveluja on voitu tarjota kaikille kriteerit täyttäneille asiakkaille. Hoidon tarpeen arviokäynti on tehty viikon kuluessa yhteydenotosta.
  • Akselissa omaishoidon tuki myönnetään hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kaikille kriteerit täyttäneille hakijoille tuki on voitu myöntää edellä mainitussa ajassa. Hakemuksen käsittelyajat ovat 1-4 viikkoa.