Jump to main content
Ikäihmiset

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

 • Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen ja määrärahojen puitteissa pääsääntöisesti vähävaraisille myönnettävä palvelu.
 • Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea voi hakea Akselikuntien asukas. Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi (SHL 23§). Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea haetaan vuosittain.
 • Liikkumista tukevaa palvelua voi hakea henkilö, jonka eläketulot ovat pienet. Kuljetuspalvelun myöntämisessä otetaan huomioon suuntaa antavat tulorajat:
  • yhden hengen talous bruttotulot 1300-1510€ kuukaudessa
  • kahden hengen talous bruttotulot 2200-2510€ kuukaudessa
 • Hakijalta vaaditaan lääkärinlausunto terveydentilastaan/toimintakyvystään, kun hakee kuljetuspalvelua ensimmäisen kerran. Liikkumista tukevan palvelun perusteeksi ei riitä pelkästään julkisten kulkuneuvojen puute.
 • Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa palvelua myönnetään yksilökohtaisen harkinnan mukaan pääsääntöisesti enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asiointi- ja virkistysmatkoihin Akseli kuntien alueella. Harkinnalla matkat voivat ulottua esim. Raisioon.
 • Omavastuuosuus kultakin yhdensuuntaiselta matkalta on voimassa oleva kilometrimäärän mukainen linja-autotaksa, tai jatkossa edullisimman taksan mukainen maksu. Jos on mahdollista käyttää kutsutaksia tai palveluliikennettä, liikkumista tukevaa palvelua ei myönnetä.
 • Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa palvelua ei voi käyttää matkoihin, jotka korvataan jonkun muun lain perusteella (esim. terveydenhuoltoon liittyvät matkat).
 • Kuljetuspalvelumatka on yhdensuuntainen matka lähtöosoitteesta määränpäähän. Matka on aina tehtävä suorinta reittiä. Taksin odotusmaksua korvataan enintään 20min/yhdensuuntainen matka ja ainoastaan, jos odotus tulee halvemmaksi kuin kahden taksin käyttö. Paluu lähtöosoitteeseen on uusi kuljetuspalvelumatka.
 • Liikkumista tukevan palvelun saajan on myös oltava matkan käyttäjä. Tukea ei voi siirtää toiselle henkilölle.

SHL-kuljetustuesta voi tiedustella: 

 

Ikäihmisten palveluohjausnumero 022626164

 

 

 

 

 

Varhan sähköiset ja pdf-lomakkeet löytyvät Varhan nettisivuilta:

https://www.varha.fi/fi/tietoa-varhasta/asiakkaana-hyvinvointialueella/…