Sosiaalipalvelut

Kerho- ja päivätoiminta

Ryhmätoiminta jatkuu omaishoidettavien päivätoiminnan, Mynämäen kaffeklubin ja Akselin tiloissa toteutettavien tasapaino- ja kuntosaliryhmien osalta.

Kerho- ja päivätoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Kerho- ja päivätoiminnan tavoitteena on tukea ensisijaisesti muistisairaiden asiakkaiden ja/tai omaishoidettavien kotona asumista ylläpitää omatoimisuutta ja itsenäistä tai tuettua selviytymistä. Lisäksi päivätoiminnalla tuetaan omaisten ja omaishoitajien jaksamista.

kerho- ja päivätoiminnan viikko-ohjelma