Sosiaalipalvelut

Tukipalvelut

Ikääntyneiden kotona selviytymisen tukemiseksi järjestämme erilaisia tukipalveluja. Tukipalveluja ovat mm. turvapuhelinpalvelut, kuljetuspalvelut, ateriapalvelut, saunapalvelut ja kerho- ja päivätoiminta.