Jump to main content
Ikäihmiset

Kotihoito

Kotihoito sisältää kotipalvelun, kotisairaanhoidon, kuntoutumisen ja erilaiset tukipalvelut. Kotiin annettavia ja kotona asumista tukevia palveluja ovat ateria-, kylvetys-, kuljetus-, ja turvapuhelinpalvelut sekä omaishoidon tukeminen.

Kotihoito toteuttaa hoito-ja palvelusuunniteman mukaista laadukasta ja yksilöllistä hoitoa asiakkaan kotona. Palvelujen tavoitteena on edistää, tukea ja ylläpitää asiakkaan omaa toimintakykyä ja voimavaroja, mikä edesauttaa asiakkaan turvallista selviytymistä kotonaan mahdollisimman pitkään.

 

Kotona asumista tukevat palvelut
Kotihoidon kriteerit ja maksut
Koneellisen lääkkeenjaon palveluseteli

Kysy lisää ja ota yhteyttä

KOTIHOITOPUHELIN, kotihoitoalue 1  (Masku, Nousiainen)

Puhelin: 044 435 7708

Sähköposti: [email protected]

KOTIHOITOPUHELIN, kotihoitoalue 2 (Mynämäki)

Puhelin: 044 435 7653

Sähköposti: [email protected]

Kotihoidon esihenkilö

Hanna Vesterinen

Puhelin: 044 435 7589

Sähköposti: [email protected]

Perusturvakuntayhtymä Akselin laskutuspuhelin

ma-pe klo 10-14

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 040 820 4506