Jump to main content
Ikäihmiset

Hakeutuminen lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun palvelusetelituottajaksi

Yhtymähallitus on kokouksessaan 13.5.2020 § 78 hyväksynyt lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun palvelusetelin ja palvelusetelin sääntökirjan koskien kotihoitoa. Palvelusetelin hintakatoksi on määritetty 8€ /kpl (kahden viikon lääke-erän toimitus). Palveluseteli myönnetään palvelutarpeen perusteella ja vuosittaisen määrärahan puitteissa.

 

Palveluntuottajaksi hakeutumisesta lisätietoja antavat:

palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine puh. 044 4357544

avopalveluiden päällikkö Hanna Laine puh. 044 4357529

 

Palveluntuottajaksi hakeudutaan täyttämällä sääntökirjan liite nro 1.

 

Hakeutumisilmoitus toimitetaan osoitteeseen:

Perusturvakuntayhtymä Akseli

Tuija Hassinen-Laine

Nummentie 4

21270 Nousiainen

Lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun palvelusetelin sääntökirja
Annosjakelupalvelun palvelutuottajat Perusturvakuntayhtymä Akselin alueella: