Jump to main content
Ikäihmiset

Toimiva-testit

Toimiva-testi on valtionkonttorin toimintakykytyöryhmän suunnittelema mittausmenetelmä iäkkään henkilön fyysisen toimintakyvyn mittaamiseen. Toimiva-testi rakentuu kuudesta osiosta, joiden avulla mitataan iäkkään henkilön edellytyksiä selviytyä paivittäisistä toiminnoista. Osiot ovat yhdellä jalalla seisominen, tuolilta ylösnousu, 10 metrin kävelynopeuden mittaus sekä puristusvoima. Lisäksi testiin on sisällytetty VAS-kipujana sekä PEF-mittaus, koska kipu ja keuhkojen toiminta ovat tärkeitä iäkkään toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä.

Toimiva-testejä järjestetään vuosittain Akseli-alueella kotona asuville 70- ja 78-vuotiaille. Toimiva- testiin kutsutaan kirjallisesti ja testitulokset annetaan testiin osallistuneille. Toimiva-testin tarkoituksena on selvittää toimintakyvyn osa-alueissa mahdollisesti olevia puutteita ja antaa yksilollistä ohjausta. Tarvittaessa myos ohjataan asiakas testitulosten perusteella ryhmätoimintaan tilanteen korjaamiseksi.  

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Fysioterapeutti, kotihoitoalue 1 (Masku, Nousiainen)

Hanna-Maaret Kuusisto

Puhelin: 044 435 7539

Sähköposti: [email protected]

Fysioterapeutti, kotihoitoalue 2 (Mynämäki)

Tomi Miehelä

Puhelin: 044 435 7585

Sähköposti: [email protected]