Sosiaalipalvelut

Kerho- ja päivätoiminta

KAIKKI KERHO- JA PÄIVÄTOIMINTA SEKÄ KUNTOSALIRYHMÄT  OVAT PERUUTETTU TOISTAISEKSI!!!

Kerho- ja päivätoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Kerho- ja päivätoiminnan tavoitteena on tukea ensisijaisesti muistisairaiden asiakkaiden ja/tai omaishoidettavien kotona asumista ylläpitää omatoimisuutta ja itsenäistä tai tuettua selviytymistä. Lisäksi päivätoiminnalla tuetaan omaisten ja omaishoitajien jaksamista.

kerho- ja päivätoiminnan viikko-ohjelma