Jump to main content
Ikäihmiset

Hyvinvointikartoitukset

Hyvinvointikartoitus tehdään 80-vuotiaille, jotka eivät ole vielä palveluiden piirissä. Hyvinvointikartoitus tehdään kyselylomakkeen muodossa. Lomakkeella arvioidaan mm. toimintakykyä ja tutussa elinympäristössä selviytymistä, asuinoloja ja palveluiden nykyistä ja tulevaa tarvetta. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja käsittelijä on antamienne tietojen suhteen vaitiolovelvollinen. Mikäli tarvetta ilmenee, otetaan kyselyyn vastanneisiin henkilökohtaisesti yhteyttä ja sovitaan mahdollinen kotikäynti. Kotikäynnin toteuttaa asiakkaan tarpeiden mukaan joko sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja tai fysioterapeutti. Tarvittaessa voidaan konsultoida lääkäriä. Kotikäynnillä iäkkäälle kerrotaan asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta tukevista palveluista ja ohjataan soveltuvien palvelujen piiriin. Tarvittaessa ohjataan erilaisten tukien hakemisessa sekä hakemusten täyttämisessä.  

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Sosiaaliohjaaja, yli 65-v omaishoidontuen asiat.

Puhelin: 044 435 7536 (tavoitettavissa varmimmin klo 12.00-13.00)

Moision vanhainkoti, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen