Sosiaalipalvelut

Ennaltaehkäisevä vanhustyö

Perusturvakuntayhtyma Akseli tarjoaa ikääntyville kuntalaisilleen ennaltaehkäiseviä palveluja, joiden tarkoituksena on terveyden edistäminen sekä tukea kotona asumista ja omatoimisuutta. Tällä hetkellä palveluina ovat hyvinvointikartoitukset, terveystarkastukset, toimiva-testit sekä kerho- ja päivätoiminta.