Sosiaalipalvelut

Ennaltaehkäisevä vanhustyö

Perusturvakuntayhtyma Akseli tarjoaa ikääntyville kuntalaisilleen ennaltaehkäiseviä palveluja, joiden tarkoituksena on terveyden edistäminen sekä tukea kotona asumista ja omatoimisuutta. Tällä hetkellä palveluina ovat hyvinvointikartoitukset, terveystarkastukset, toimiva-testit sekä kerho- ja päivätoiminta.

Vuoden 2023 alusta Varhaan siirryttäessä toiminnoissa on tapahtunut muutoksia mm. järjestettävien ryhmien osalta. Varmistathan kyseisen ryhmän yhteyshenkilöltä miten ryhmä -23 vuonna kokoontuu ja millä aikataululla.