Ikäihmiset

Ikäihmiset

Iäkkäät tarvitsevat yksilöllisiä, huolelliseen palvelutarpeen arviointiin perustuvia palveluja oikea-aikaisesti. Keskeisiä iäkkäiden palveluja ovat terveyspalvelujen lisäksi hyvinvointia edistävät palvelut, kotihoito, omaishoito, muut kotona asumista tukevat palvelut sekä ympärivuorokautinen hoito.

Kotihoidon asiakkaiden luona tehtävät vierailut:

 • Kotihoidon asiakkaiden luona käyvien omaisten ja läheisten on syytä käyttää kirurgista suu-nenäsuojaa koko vierailunsa ajan.
 • Vierailuja kotihoidon asiakkaiden luokse on syytä välttää mahdollisuuksien mukaan, kunnes kaikki kotihoidon asiakkaat on saatu rokotettua.
 • Kotihoidon asiakkaan luona välttämättömien vierailujen aikana kirurgista suu-nenäsuojaa ei saa poistaa koko käynnin aikana.
 • Ohjeistuksella haluamme turvata asiakkaamme ulkopuolisilta korona-altistuksilta.
 • Kiitos yhteistyöstä!

Asukkaiden ja omaisten tapaamiset ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä:

 • omaiset ottavat etukäteen yhteyttä yksikön hoitajiin ja sopivat tapaamiset heidän kanssaan
 • enintään 2 vierasta/asukas
 • vierailulle tullaan terveenä
 • tapaamiset tapahtuvat ainoastaan kunkin yksikön ennalta sopivissa paikoissa yksiköstä riippuen asukashuoneessa, ulkona tai ulkoterassilla, Luukan palvelukeskuksen yhdessä yksikössä myös tuulikaapissa
 • noudatetaan varotoimena 2 m turvaväliä
 • joissain yksiköissä lisäsuojana voi olla myös puutarhapöytään kiinnitetty pleksisermi asukkaan ja vieraiden välissä, mutta 2 m turvaväli on rittävä varotoimi
 • toivottavaa on, että tapaamiset toteutuvat klo 13.00-15.00, jolloin henkilökuntaa on eniten paikalla
 • noudatetaan hyvää käsihygieniaa: omaiset pesevät kätensä kotona ennen vierailulle lähtöä, lisäksi käsien desinfiointi käsidesillä yksikössä ennen asukkaan tapaamista
 • vierailulle tulijalla tulee olla oma hengityssuojain
 • edellytys vierailulle on, että hengityssuojainta käytetään koko vierailun ajan
 • vierailijat eivät osallistu hoitotoimiin (esim. syöttäminen, juottaminen)

Tutustu alta uuteen palveluesitteeseemme:

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Palvelualuejohtaja ikääntyneiden ja vammaisten palvelut

Tuija Hassinen-Laine

Puhelin:  044  435 7544

Sähköposti: [email protected]

Avopalveluiden päällikkö

Hanna Laine

Puhelin: 044 435 7529

Sähköposti: [email protected]  

 

Asumispalveluiden päällikkö

Johanna Korpela

Puhelin: 044 4357 513

Sähköposti: [email protected]