Jump to main content
Akseli section image

KORONAVIRUSROKOTUKSET

5.2.2021

Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien asukkaiden vapaaehtoisista koronavirusrokotuksista vastaa Perusturvakuntayhtymä Akseli.

Tammikuun aikana Akselissa annettiin 446 rokotetta, joista 47 oli tehosterokotuksia.

Rokotuksia on annettu THL:n linjatun rokotusjärjestyksen mukaisesti. Ensin vuorossa ovat koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat. Kun heidät on rokotettu siirrytään kuntayhtymän alueen ikääntyneisiin kolmessa ryhmässä (yli 80-vuotiaat, 75-79-vuotiaat ja 70-74-vuotiaat).

Viikolla 4 on rokotettu terveydenhuollon ja ympärivuorokautisen hoivan henkilöstöä sekä asukkaita 264, joista tehosteannoksia oli 180 kappaletta.

THL on 3.2.2021 linjannut rokotusväliksi 12 viikkoa, joten tulevina viikkoina Akselissa rokotetaan vain ensimmäisiä annoksia. Kuntalaisille tullaan avaamaan ajanvaraus rokotuksille niin puhelimitse kuin sähköisesti heti kun se on mahdollista. Lisäksi kuntayhtymästä soitetaan kaikkein iäkkäimmille kuntalaisille ja tarjotaan mahdollisuutta rokotukselle.

Rokotukset annetaan eri väestöryhmille seuraavassa järjestyksessä (valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista):

  1. covid-19-tautiin sairastuneiden tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden tutkimiseen, välittömään hoitoon tai huolenpitoon liittyvä tai muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoidon toimintayksikön henkilöstö ja asukkaat;
  2. 70 vuotta täyttäneet ja vanhemmat henkilöt;
  3. henkilöt, joilla on vakavalle covid-19-taudille altistavia sairauksia;
  4. muut kuin 1-3 kohdassa tarkoitetut henkilöt.

Koronarokotusten eteneminen Akselikunnissa riippuu rokotteiden saapumisesta kuntayhtymään. Rokotusten etenemisestä tiedotetaan verkkosivuilla.

Koronavirusrokote tarjotaan koko väestölle. Rokotus on kaikille vapaaehtoinen ja maksuton.