Yhtymähallitus

Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet

jäsen                                   varajäsen                            kunta
Maisila Päivi                        Myllymäki Pekka                  Mynämäki
Airikki Antti                          Juha Vyyryläinen                  Nousiainen
Simola Aki                           Hillgren Olavi                        Masku
Alastalo Jyrki                       Koivukangas Jyrki                Masku
Laiho-Hongisto Anne          Rantanen Liisa-Hellevi          Nousiainen
Lehtilä Jaana                       Lehtilä Hanna                       Masku
Lehtonen Esko                    Kari Esa                                Mynämäki
Toivonen Tuula                    Eriksson-Tolkki Vilhelmiina Mynämäki
Veräjänkorva Pertti             Nikkarla Touko                       Masku


Yhtymähallituksen puheenjohtaja Maisila Päivi
Yhtymähallituksen 1. varapuheenjohtaja Airikki Antti
Yhtymähallituksen 2. varapuheenjohtaja Simola Aki

Yhtymähallituksen esittelijä on kuntayhtymän johtaja

 

Yhtymähallituksen loppuvuoden kokoukset vuonna 2018

keskiviikko    26.9.2018 (talousarvion 2019 3. käsittely)
keskiviikko    24.10.2018
keskiviikko    21.11.2018
keskiviikko    12.12.2018

Yhtymähallituksen kokoukset vuonna 2019

keskiviikko    23.1.2019
keskiviikko    27.2.2019 (tilinpäätös)
keskiviikko    20.3.2019
keskiviikko    17.4.2019
keskiviikko    15.5.2019
keskiviikko    19.6.2019 (talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2020)
keskiviikko    28.8.2019 (talousarvion 2020 1. käsittely)
keskiviikko    11.9.2019 (talousarvion 2020 2. käsittely)
keskiviikko    25.9.2019 (talousarvion 2020 3. käsittely)
keskiviikko    23.10.2019
keskiviikko    20.11.2019
keskiviikko    11.12.2019

Kokoukset pidetään Moision vanhainkodin Henriikka salissa osoitteessa
Moisiontie 18 Nousiainen, ellei toisin mainita.