Yhtymähallitus

Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet

jäsen                                     varajäsen                 kunta
Alastalo Jyrki                        Pöyhönen Päivi         Masku
Koskinen Pekka                   Lehtilä Jaana             Masku
Airikki Antti                           Lempiäinen Minna     Nousiainen
Lehtonen Esko                     Kaasinen Sakari        Mynämäki
Maisila Päivi                         Punta Päivi                Mynämäki
Rantanen Sari                      Olli Maria                   Nousiainen
Rautalin Outi                        Kalleinen Jouni          Masku
Saastamoinen Merja            Rippstein Katja          Mynämäki
Santalainen-Saaros Päivi    Hillgren Olavi              Masku


Yhtymähallituksen puheenjohtaja Rautalin Outi
Yhtymähallituksen 1. varapuheenjohtaja Saastamoinen Merja
Yhtymähallituksen 2. varapuheenjohtaja Rantanen Sari

Yhtymähallituksen esittelijä on kuntayhtymän johtaja