Yhtymähallitus

Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet

jäsen                                   varajäsen                            kunta
Maisila Päivi                        Myllymäki Pekka                  Mynämäki
Airikki Antti                          Juha Vyyryläinen                  Nousiainen
Simola Aki                           Hillgren Olavi                        Masku
Alastalo Jyrki                       Koivukangas Jyrki                Masku
Laiho-Hongisto Anne          Rantanen Liisa-Hellevi          Nousiainen
Lehtilä Jaana                       Lehtilä Hanna                       Masku
Lehtonen Esko                    Kari Esa                                Mynämäki
Toivonen Tuula                    Eriksson-Tolkki Vilhelmiina Mynämäki
Veräjänkorva Pertti             Nikkarla Touko                       Masku


Yhtymähallituksen puheenjohtaja Maisila Päivi
Yhtymähallituksen 1. varapuheenjohtaja Airikki Antti
Yhtymähallituksen 2. varapuheenjohtaja Simola Aki

Yhtymähallituksen esittelijä on kuntayhtymän johtaja