Vuodeosasto

MASKUN TERVEYSKESKUS
Vuodeosasto
Ruutontie 2-4, 21250 Masku 
Osastonhoitaja Eija Mäkilä

Osaston kanslia
puh. 044-435 7713

Vierailuaika klo 12-19.

Vuodeosastolla on 35 potilaspaikkaa. 

Osastolla hoidetaan sisätauteihin kuuluvia sekä kirurgisia ja neurologisia potilaita sekä päihdehuollon asiakkaita. Potilaat tulevat pääasiassa keskussairaalasta tai oman terveyskeskuksen päivystyksen kautta. Osastolla on erikseen tilat myös eristyspotilaita varten sekä saattohoitohuone.

Vuodeosaston hoitoperiaatteena on kuntouttava hoitotyö, joka tarkoittaa perushoidon ja kuntouttavan toiminnan yhdistämistä siten, että kaikki toiminnat potilaan kanssa edesauttavat hänen toimintakykynsä ylläpitoa ja kohentumista.

Hoitajat työskentelevät potilaan kanssa ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä, kuntohoitaja, fysioterapeutti ja lääkäri virka-aikana.