Ikäihmisten palvelut

Hoito- ja vanhustyön palvelujen vastuualue sisältää ehkäisevän vanhustyön, yhdistetyn kotisairaanhoidon ja kotipalvelun eli uuden kotihoidon ja siihen liittyvät tukipalvelut, palveluasumisen ja laitoshoidon palvelut sekä SAS-ryhmätoiminnan (selvitä, arvioi ja sijoita) ja siihen liittyvän hoitopaikkojen käytön koordinoinnin.

Hoito- ja vanhustyön palvelujen osalta tehdään kiinteää yhteistyötä em. palveluja tuottavien yksityisten palveluntuottajien, seurakuntien, vapaaehtoistyötä tekevien järjestöjen ja yhdistysten sekä alueellisesti toimivan yhteisen vanhusneuvoston kanssa. Lähtökohtana palvelujen tuottamisessa on ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen niin, että he voisivat mahdillisimman pitkään asua kotona.

Kaikkiin hoito- ja vanhustyön palveluihin sisällytetään ikäihmisten mahdollisuus toimintakykyä ja kuntoutusta edistävään hoitoon ja palveluun.


Ikäihmisten palvelut


palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine, puh. 02 447 7544

avopalveluiden päällikkö Hanna Laine, puh. 044 435 7529

ympärivuorokautisen hoidon päällikkö Johanna-Maria Toivonen, puh. 02 447 7752