Laitoshoito

Laitoshoidossa hoidetaan raskasta ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevat asiakkaat. Terveyskeskuksen vuodeosastolla hoidetaan ainoastaan akuuttihoitoa tarvitsevat asiakkaat, ei pysyväispaikkoja. Laitoshoito voi olla lyhytaikaista äkilliseen tarpeeseen vastaavaa tai omaishoitajien vapaapäiviä tarjoavaa tai pitkäaikaista, pysyvää hoitoa.

Hoitopaikan tarve arvioidaan SAS-työryhmässä. Hoidon tarpeen arvioinnissa käytetään yhteisiä kriteerejä ja toimintakykyarviointimenetelmiä. Pitkäaikaisena laitoshoitona hoidetaan vain lääketieteellisillä ja potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla.

Ympärivuorokautisenhoidon päällikkönä toimii Johanna-Maria Toivonen p. (02) 447 7752. Vastuu alueeseen kuuluu palveluasuminen ja laitoshoito.

 

Moisiokoti, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen

Moisiokodissa on 25-paikkainen hoivaosasto Tupala sekä muistisairauksia sairastavia varten 13-paikkaiset osastot Alinen ja Lepola.

vastaava sairaanhoitaja Sanna Koskinen puh. 044 435 7513

sairaanhoitajat: puh. 044 435 7628

hoitajat:
Tupala             puh. 044 435 7628


Alinen puh. 02 4381 317

Lepola puh. 044 435 7792


Lizeliuksen palvelukeskus,  Häävuorentie 5, 23100 Mynämäki

Lizeliuskodissa on 34-paikkainen hoivaosasto.

vastaava sairaanhoitaja Terhi Ekroth puh. 044 4357 798

hoitajat: puh. 044 4357 535