Vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet

Vammaispalvelu- ja kehitysvammalain tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Lisäksi pyritään ehkäisemään ja poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Lain asettama edellytys tilan pitkäaikaisuudesta on hallituksen esityksessä vammaispalvelulaiksi (1986 vp-HE nro 219) määritelty siten, että vammasta tai sairaudesta tulee ennusteen mukaan aiheutua haittaa yli vuoden ajan (2 §).

Akselin yhtymähallituksen 22.6.2016 vahvistama vammaispalvelujen ohje avautuu tästä linkistä.

Palveluja haetaan kirjallisesti tarkoitukseen varatulla lomakkeella. Lomakkeita saa Aikuissosiaalityön ja erityispalvelujen yksiköstä Maskun kunnanvirastosta tai voit tulostaa ne alta. Mukaan liitetään terveyskeskuslääkärin todistus. Sosiaalityöntekijältä tai avopalveluohjaajalta varataan aika henkilökohtaista tapaamista varten.

Lomakkeet voit tulostaa alla olevista linkeistä

Hakemus vammaispalveluja varten
Henkilökohtaisen avun hakemus
Henkilökohtaisen avustajan tunti-ilmoitus
Vpl-kuljetuspalveluhakemus

Omaishoidon tukihakemus
Omaishoidontuen perusteet
Hakemus kehitysvammaisten palveluja varten

Yhteystiedot

Keskuskaari 3, 21250 Masku

sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@soteakseli.fi

Pia Ojala
sosiaalityöntekijä, vammaispalvelulain mukaiset tehtävät
puh. 044 4357 832
puhelinaika klo 12-13

Mari Kitula
vs. sosiaaliohjaaja, vanhus- ja vammaistyö, asumispalvelut, alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki
puh. 044 4357 868
puhelinaika klo 12-13

Outi Mäkelä
sosiaaliohjaaja, kehitysvammahuolto
puh. 044 4357 859