Työterveyshuolto

Työterveyshuollon toiminnan tarkoituksena on tarjota työterveyshuollon ammattihenkilöiden asiantuntemusta apuna käyttäen asiakasyrityksille palveluja terveellisen ja turvallisen työympäristön edistämiseksi ja työntekijöiden työ‐ ja toimintakyvyn tukemiseksi. Toiminta voi sisältää joko pelkän lakisääteisen työterveyshuollon tai sen lisäksi työnantajan kanssa määritellyn sairaanhoidollisen osan.

Lisää tietoa työterveyshuollosta on Kelan ja Työterveyslaitoksen sivuilla.

Yrittäjien työterveyshuollosta on lisää tietoa Syty2000 -sivuilla.

Maatalousyrittäjien työterveyshuollosta on lisää tietoa maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikön sivuilla.

Perusturvakuntayhtymä Akselin työterveyshuoltopalvelut ovat siirtyneet 1.2.2017 alkaen liikkeenluovutuksella Mehiläinen Oy:lle (yhtymähallitus 15.11.2016 § 181).

Mehiläisen TTH ajanvarausnumerot 1.2.2017 alkaen:

Muille kuin Akselin tai Akselikuntien työntekijöille
ajanvarausnumero on p. 010 4140666 ja

Akselin ja Akselikuntien työntekijöiden
ajanvarausnumero löytyy työpaikan omasta intrasta.

 

Työterveyshuoltopalvelun tuottajan vaihto, tiedote yrityksille 22.12.2016