Toimeentuloturva

Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, joka on tarkoitettu turvaamaan toimeentuloa, jos henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Toimeentulotuki on tarkoitettu täydentämään toimeentuloa silloin, kun esimerkiksi palkkatulot, varallisuus tai muu sosiaaliturva eivät riitä kohtuulliseen toimeentuloon. Toimeentulotuki on pääsääntöisesti tarkoitettu tilapäiseksi avuksi, jonka tarve selvitetään tapauskohtaisesti.

Perustoimeentulotuki muuttuu Kelan myöntämäksi etuudeksi tammikuusta 2017 alkaen. Tuen hakemiseen löytyy hyvät ohjeet Kelan nettisivuilta. Samoilta sivuilta löytyvät myös perusteet tuen myöntämiselle sekä Kelan yhteystiedot toimeentulotukiasioissa.

1.1.2017 alkaen perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi

Kelan ohjeita toimeentulotuen hakemisessa http://www.kela.fi/toimeentulotuki-pikaopas

Akseli myöntää edelleen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen. Hakemuksen voit tulostaa alla olevasta linkistä tai noutaa Maskun ja Mynämäen sosiaalipalveluista (Keskuskaari 3, Masku tai Vehmaantie 111, Mynämäki). Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää harkinnan mukaan sellaisiin erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuviin menoihin, joihin ei voi saada perustoimeentulotukea.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakeminen edellyttää, että perustoimeentulotuki on ratkaistu Kelassa. Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi liitteineen kunnan käsiteltäväksi.

Perusturvakuntayhtymä Akselin suositusluonteiset ohjeet täydentävän toimentulotuen myöntämiselle
Täydentävän hakemus

Ohjaus ja neuvonta

Ohjausta toimeentulotukiasioissa annetaan sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien puhelinaikoina klo 12 - 13. Tarvittaessa työntekijän kanssa voi varata tapaamisajan sosiaalitoimistolle.


Yhteystiedot:

osoite: Perusturvakuntayhtymä Akseli/Toimeentuloturva
* Maskun sosiaalipalveluyksikkö,  Keskuskaari 3, 21250 Masku
* Mynämäen sosiaali- ja terveyspalveluyksikkö, MKTO 1 krs, Vehmaantie 111, 23100 Mynämäki

Ajanvaraus sosiaalityöntekijälle puhelinaikana ko. sosiaalityöntekijän numerosta puhelinaikana klo 12-13!

sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@soteakseli.fi

MASKUN SOSIAALIPALVELUYKSIKKÖ (Maskun ja Nousiasten alue):

Maritta Haulivuori
sosiaalityöntekijä
puh. 044 4357 843

Suvi Sippola
vt. sosiaalityöntekijä
puh. 044 4357 867

MYNÄMÄEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUYKSIKKÖ, MKTO 1 krs (Mynämäki):
Sirkka Peltonen
vs. sosiaalityöntekijä
puh. 044 4357 853

Anni Heinonen
sosiaalityöntekijä
puh. 044 4357 852

Jenni Heino
vs. sosiaaliohjaaja
Yli 65-vuotiaat (koko Akselin alue)
puh. 044 4357 547


JÄLKIHUOLLETTAVAT NUORET (koko Akselin alue):

Reetta Rosenberg
sosiaaliohjaaja
Perhepalvelut, Keskuskaari 1, 21250 Masku
puh.044 435 7714