Tietosuoja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita ja potilaita koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakkaan ja potilaan hyvän palvelun ja hoidon toteuttamiseksi asiakas- ja potilastiedoista pidetään henkilörekistereitä.
Henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja tietojärjestelmiä saa käyttää vain asiakas- ja potilassuhteen hoitamiseen ja vain siinä laajuudessa, kun asian hoitaminen ja työtehtävät edellyttävät. Tietojärjestelmien käyttäjien käyttöoikeudet on määritelty työtehtävien hoitamisen vaatimassa laajuudessa.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakkaiden ja potilaiden yksityisyydensuojaa ja oikeuksia kunnioitetaan. Tietosuojan säilymistä valvotaan säännöllisesti.
Tietosuojavaatimusten vuoksi asiakas- ja potilastietoja ei käsitellä sähköpostilla.

Perusturvakuntayhtymä Akselin tietosuojavastaavana toimii
Marjut Kaarilahti,
Ruutontie 2-4, 21250 Masku, puh.044-435 7739 klo 12-13, marjut.kaarilahti@soteakseli.fi.