Päihteisiin liittyvät palvelut

RIIPPUVUUS

https://www.paihdelinkki.fi/
http://www.stumppi.fi/portal/etusivu

 

Päihdehoitaja


Päihdehoitaja tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja hoitoa päihteisiin liittyvissä kysymyksissä kaikille täysi-ikäisille Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten alueen asukkaille. Päihdehoitaja tekee tarvittaessa hoidontarpeen arvion ja ohjaa jatkohoitoon esimerkiksi erityispäihdepalveluihin. Myös omaiset ja läheiset voivat kysyä päihdehoitajan neuvoa pulmatilanteissa tai silloin, kun heillä on herännyt huoli läheisen päihteidenkäytöstä.


Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä päihdehaittojen syntymistä sekä motivoida ja tukea asiakasta muutokseen päihteidenkäytön ja elämänhallinnan suhteen. Päihdehoitaja huolehtii opioidikorvaushoidon toteuttamisesta sekä ohjaa, neuvoo ja hoitaa muiden riippuvuusongelmien hoidossa kuten pakonomainen pelaaminen tai tupakasta vieroittautuminen.

Vastaanotolle ei tarvitse lääkärin tai hoitajan lähetettä. Ajan voi varata suoraan päihdehoitajan numerosta 044-43 57 826 puhelinaika ma-pe klo 12.00 – 13.00

 

Akselialueen kuntalaisia palvelevat myös Raision päihde- ja mielenterveysyksikkö ja Turun A-klinikka, nuorisoasema ja katkaisuhoito- ja selviämisasema. Lisätietoja oheisista linkeistä:

Päihde- ja mielenterveysyksikkö (linkki)
Raision sosiaali- ja terveyskeskus
Nallinkatu 3, 21200 Raisio
p.(02) 434 3001

Turun A-klinikka (linkki)
Ajurinkatu 2, 2. krs, 20100 Turku

puh. 040 1368 126 (neuvonta ja ajanvaraus)

Kuntouttava hoito järjestetään päihdehoitoon erikoistuneessa yksikössä avohoidossa tehdyn suunnitelman mukaisesti. Päihdekuntoutukseen hakeudutaan päihdehoitajan tai alueen sosiaalityöntekijän kautta.

Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika ma-pe klo 12-13

Masku ja Nousiainen
044-4357843 ja 044-4357867

Mynämäki
044-4357853, 044-4357852 ja 044-4357714