Päätöksenteko

Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus kokoontui ensimmäisen kerran 11.1.2011 klo 18 Nousiaisten kunnanvirastolla.

Perusturvakuntayhtymä Akselin viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen:

Nähtäville ei aseteta kokonaan salassa pidettäviä päätöksiä eikä sellaisia päätöksiä, jotka perustuvat esim. työntekijän ehdottomaan oikeuteen lain tai virkaehtosopimuksen mukaisesti. Jos nähtävillä olopäivä ei ole työpäivä, päätökset pidetään nähtävänä seuraavana arkipäivänä.