Opiskelijat

1. Harjoittelupaikat

Opiskelijoilla on mahdollisuus päästä harjoittelujaksolle moniin kuntayhtymän työyksiköihin. Kuntayhtymän nettisivuilta löydät tarkemmat tiedot työyksiköistä.

Terveyskeskuksen vuodeosastojen, palvelutalojen ja vanhainkotien kanssa on tehty sellainen jako

Lähihoitajaopiskelijat: hoito- ja huolenpito jaksoilla  oleville tarjotaan harjoittelupaikkaa palvelutaloista ja vanhainkodeista ja sairaan- ja huolenpito jaksoilla oleville vuodeosastoilta.

2. Oppilaitosyhteistyösopimukset

Harjoittelumahdollisuuksista kuntayhtymä on tehnyt usean oppilaitoksen kanssa oppilaitosyhteistyösopimukset, mm. seuraavien oppilaitosten kanssa:
• Turun ammatti-instituutti
• Turun ammattikorkeakoulu
• Turun aikuiskoulutuskeskus
• Uudenkaupungin ammattiopisto Novida
• Länsirannikon Koulutus Oy Winnova, nuorisoaste/Rauma
• Laurea ammattikorkeakoulu
• Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsinki
• Satakunnan ammattikorkeakoulu
• Ammattiopisto Livia/Peimarin kky
• Naantalin ammattiopisto
• Mikkelin AMK
• Metropolia ammattikorkeakoulu Oy
• Oulun seudun ammattikorkeakoulu
• Loimaan ammatti- ja aikuisopisto
• Jyväskylän ammattikorkeakoulu
• Lapin AMK

Muista oppilaitoksista yksiköihin harjoittelijaksi haluavien on sovittava harjoittelujaksosta harjoitteluyksikön esimiehen kanssa ja otettava yhteyttä omaan oppilaitokseensa sopimuksen tekemistä varten. Harjoittelijakohtaiset sopimukset allekirjoittaa linjajohtaja.

3. Harjoitteluun tulevan on hyvä tietää
• Opiskelijana sinua sitoo vaitiolovelvollisuus koko harjoittelun/työssä oppimisen/tutkintotilaisuuden ajan ja sen jälkeen.
• Ennen harjoittelujakson alkua sinun tulee ottaa yhteyttä harjoitteluyksikkösi esimieheen sopiaksesi tarkemmin harjoitteluun tulosta.
• Poissaoloista sinun tulee aina ilmoittaa harjoitteluyksikkösi esimiehelle tai opiskelijaohjaajallesi.
• Jos harjoittelusi aikana sinulle tulee pulmatilanteita, tartu niihin ajoissa. Kerro huolesi ohjaajallesi ja opettajallesi.

4. Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöllä tarkoitetaan ammattikorkeakouluissa tehtäviä opinnäytetöitä ja yliopistoissa tehtävää kandidaatin tai maisterin tutkintoon johtavaa opinnäytetyötä ja tietyissä tapauksissa lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaattitutkintoon kuuluvaa opinnäytetyötä.

Tutkimuslupaa opiskelija voi hakea sen jälkeen, kun opinnäytesuunnitelma on hyväksytty oppilaitoksessa. Tutkimuslupapyynnön voi lähettää talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihiselle. Tutkimusluvan myöntää palvelulinjajohtaja.

5. Opiskelijapalautteet

Opiskelijapalautteet ovat meille arvokasta toimintamme jatkuvan kehittämisen vuoksi.

Harjoittelujakson jälkeen toivomme opiskelijoilta palautteita. Palautteet käsitellään harjoitteluyksikössä, ne tulevat tiedoksi myös kehittämisasiantuntijalle. Kehittämisasiantuntija tekee opiskelijapalautteista yhteenvedon vuosittain.

Harjoittelujakson aikana on myös hyvä antaa työyksikössä suullista tai kirjallista palautetta.

6. Oppisopimuksella opiskelumahdollisuus

Oppisopimusopiskelijoille ei ole talousarviovarauksia vuodelle 2016, joten oppisopimuspaikkoja ei ole tarjolla kuluvana vuonna.

Lisätietoja antaa Johanna-Maria Toivonen, johanna-maria.toivonen@soteakseli.fi