Opiskelijat

Opiskelijat

1. Yleistä

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla on mahdollisuus päästä harjoittelu- ja työssäoppimisjaksoille kuntayhtymän työyksiköihin. Kuntayhtymän nettisivuilta löydät tarkemmat tiedot työyksiköistä.

2. Ammattikorkeakouluissa opiskelevat

Ammattikorkeakouluopiskelijat hakeutuvat harjoittelujakoisille puolivuosittain sähköisen Jobiili-järjestelmän kautta. Perusturvakuntayhtymä Akselilla on harjoittelusopimukset seuraavien ammattikorkeakoulujen kanssa:

  • Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki
  • Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Lapin ammattikorkeakoulu
  • Metropolia ammattikorkeakoulu
  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkeli
  • Oulun seudun ammattikorkeakoulu
  • Satakunnan ammattikorkeakoulu
  • Turun ammattikorkeakoulu
  • Vaasan ammattikorkeakoulu
  • Yrkeshögskolan Novia

Toistaiseksi voimassa olevat harjoittelusopimukset allekirjoittaa kuntayhtymän johtaja. Opiskelijakohtaiset, määräaikaiset sopimukset allekirjoittaa kunkin vastuualueen päällikkö (esim. johtava hoitaja, avopalveluiden päällikkö, ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon päällikkö, sosiaalityön päällikkö).
3. Sosiaali- ja terveysalan ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat

Sosiaali- ja terveysalan ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat (esim. lähihoitajaopiskelijat) hakeutuvat oppilaitostensa kautta suoraan työssäoppimisyksiköihin, joissa heille laaditaan jaksokohtaiset koulutussopimukset. Koulutussopimukset allekirjoittaa kunkin yksikön lähiesimies (esim. osastonhoitaja, vastaava sairaanhoitaja, vastaava ohjaaja, vastaava suuhygienisti).

4. Oppisopimusopiskelu

Tutkintoon johtava oppisopimusopiskelu ei ole mahdollista Perusturvakuntayhtymä Akselissa.

5. Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöllä tarkoitetaan ammattikorkeakouluissa tehtäviä opinnäytetöitä ja yliopistoissa tehtävää kandidaatin tai maisterin tutkintoon johtavaa opinnäytetyötä ja tietyissä tapauksissa lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaattitutkintoon kuuluvaa opinnäytetyötä. Tutkimuslupaa opiskelija voi hakea sen jälkeen, kun opinnäytesuunnitelma on hyväksytty oppilaitoksessa. Tutkimuslupapyyntö lähetetään talous- ja henkilöstöpäällikkö Janne Samstenille. Tutkimusluvan myöntää kunkin palvelulinjan palvelulinjajohtaja.

6. Opiskelijapalautteet

Harjoittelu- ja työssäoppimisjakson jälkeen keräämme opiskelijoilta kirjallisen palautteen. Palautteet käsitellään harjoitteluyksikössä.

Lisätietoja antaa Johanna-Maria Toivonen
johanna-maria.toivonen@soteakseli.fi