Maksut ja asiakaslaskutus

ASIAKASMAKSUT PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELISSA 1.1.2018 ALKAEN (18 vuotta täyttäneiltä)

Avohoidon maksut


Lääkärin vastaanotto

Vuosimaksu 41,20 euroa,

Kertamaksu 20,60 euroa, käyntikertojen lukumäärästä riippumatta

Avosairaanhoidon tarkkailun päivämaksu tai yöhoitomaksu

22,50   euroa

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

Perusmaksu;   suuhygienisti

hammaslääkäri

erikoishammaslääkäri

Suun terveydenhuollon toimenpiteet
10,20 euroa / kerta

13,10 euroa / kerta

19,20 euroa / kerta

Suun terveydenhuollon erillisen hinnaston mukaan

Yksilökohtainen fysioterapia tai muu sarjassa annettava hoito (esim. medipress)

11,40 euroa / hoitokerta

Käyttämättä ja peruuttamatta jäänyt käynti     hammaslääkärillä, suuhygienistillä tai lääkärillä (15v. täyttäneet)

50,80 euroa

Tilapäinen kotisairaanhoito (kotikäynti)-lääkäri
tai hammaslääkäri

18,90 euroa

Ostopalvelun omavastuu

41,20 euroa

Jalkojenhoidon omavastuu

11,40 euroa / hoitokerta


Laitoshoidon maksut

Vuodeosasto, lyhytaikainen hoito, hoitopäivämaksu

48,90 euroa

11,40 euroa (omaishoidon vapaan ajalta )


Vuodeosaston tarkkailun päivämaksu tai yöhoitomaksu


22,50   euroa


Vuodeosasto, lyhytaikainen hoito maksukaton ylityttyä. Hoitopäivämaksu


22,50   euroa

 

Todistukset ja lausunnot

Ajokorttitodistus

61,00 euroa

Lääkärinlausunto B (ei hoitoon liittyvä)

50,80 euroa

Lääkärinlausunto C

50,80 euroa

Lääkärinlausunto, vapaamuotoinen, laaja

50,80 euroa

Lääkärinlausunto työpaikkaa varten

50,80 euroa

 

 

 

Lisätiedot/kysymykset:

Akseli.Laskutus@soteakseli.fi
puh. 040-8204 506