Kouluterveydenhuolto

AvaaLapsi siirtyy kouluterveydenhuollon asiakkaaksi aloittaessaan alakoulun ensimmäisen luokan. Terveystarkastuksia tehdään vuosittain peruskoulun 1.luokasta lukion/ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien 2.lukuvuoteen asti.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä lasten ja nuorten terveen kasvun, kehityksen tukeminen sekä koko perheen hyvinvoinnin huomioiminen yhteistyössä oppilaan, perheen ja koulun kanssa.

Kouluterveydenhuolto tarkoittaa mm. koululääkärin ja kouluterveydenhoitajan suorittamia terveystarkastuksia, kontrollikäyntejä, terveyskasvatustunteja ja oppilaskohtaisia neuvotteluja. Määräaikaistarkastuksissa otetaan puheeksi mm. kotitilanne ( väkivalta/fyysinen kurittaminen, vanhempien alkoholin/ päihteiden käyttö ym).

Turvallisen ja terveellisen kouluympäristön ja työolojen seurantaan osallistuminen on tärkeä osa koululaisten terveydenhoitoa.

Kouluterveydenhuollon tehtävä on osallistua oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä muun oppilashuoltohenkilöstön ja opetushenkilöstön kanssa. Erityisen tuen tarve pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tukea järjestämään resurssien mukaisesti. Kouluterveydenhuolto osallistuu yhdessä perheen ja koulun kanssa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten oppilaiden hoito- ja kuntoutussuunnitelmien sovittamiseen yhteen koulutyön kanssa.

Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly varsinainen sairaanhoito, lukuun ottamatta koulussa äkillisesti sairastuneiden tai tapaturman uhreiksi joutuneiden ensiapu ja hoito.
Oppilaan huoltaja vastaa sairastuneen lapsen tai nuoren hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä.
Koulutapaturmien hoito terveyskeskuksessa on maksutonta. Koulutapaturmilla tarkoitetaan koulutyön aikana tai koulumatkalla tapahtuneita tapaturmia.

KOULULÄÄKÄRI
Kouluterveydenhuollon lääkärin vastaanottoajat ovat pääsääntöisesti laajoja terveystarkastuksia varten.

Ajanvaraus koululääkärille määräaikaistarkastuksia varten tapahtuu oman koulun/oppilaitoksen terveydenhoitajan toimesta. Huoltajien toivotaan osallistuvan peruskoulun oppilaiden lääkärintarkastuksiin.

Kahdeksannella luokalla oppilaille kirjoitetaan lääkärintarkastuksessa Nuorison terveystodistus, jolla voi hakea esim. mopokorttia. Oppilas saa neljä kappaletta todistuksia. 8.lk kutsut terveystarkastuksiin tulevat luokittain järjestyksessä. Jos nuori kuitenkin aikoo esimerkiksi mopoilla heti 15v. täytettyään, tulee hänen itse huolehtia vaadittavat terveystarkastukset ajoissa ( ajat tarkastuksiin on hyvä varata jo muutama kuukausi ennen todistuksen tarvetta terveydenhoitajalta).