Kotihoito

Kotihoito sisältää kotipalvelun, kotisairaanhoidon, kuntoutumisen ja erilaiset tukipalvelut. Kotiin annettavia ja kotona asumista tukevia palveluja ovat ateria-, kylvetys-, kuljetus-, vaatehuolto- ja turvapuhelinpalvelut sekä omaishoidon tukeminen.

Kotihoito toteuttaa hoito-ja palvelusuunniteman mukaista laadukasta ja yksilöllistä hoitoa asiakkaan kotona. Palvelujen tavoitteena on edistää, tukea ja ylläpitää asiakkaan omaa toimintakykyä ja voimavaroja, mikä edesauttaa asiakkaan turvallista selviytymistä kotonaan mahdollisimman pitkään.

Avopalveluiden päällikkönä toimii Hanna Laine. Hänen vastuu alueeseen kuuluu ehkäisevä vanhustyö ja kotihoito.

Perusturvakuntayhtymä Akselin kotihoito on jaettu kahteen alueeseen:

 

1) KOTIHOITOALUE  1  (Masku-Nousiainen)

Kaikissa kotihoitoon liittyvissä asioissa yhteydenotot p. 044-4357708.


kotihoidon lähiesimies Elina Salonen p. 044-4357589

fysioterapeutti Jaakko Pelkonen p. 044-4357539

 

2) KOTIHOITOALUE  2  (Mynämäki)

Kaikissa kotihoitoon liittyvissä asioissa yhteydenotot p. 044-4357653.

 

kotihoidon lähiesimies Elina Salonen p. 044-4357589

fysioterapeutti Tomi Miehelä p. 044-4357585

 

KOTIHOIDON LASKUTUS

toimistosihteeri p. 044-4357620

Moisiontie 18, 21270 Nousiainen

 

Kotihoidon kriteerit ja kotihoidon maksut

Kotihoito-esite

Liikuntasopimus-esite