Kehitysvammaisten palvelut

Kun yleislainsäädäntö ei riitä turvaamaan palveluita, kehitysvammaisten palveluita sääteleviä erityislakeja ovat vammaispalvelulaki ja laki kehitysvammaisten erityishuollosta. Vammaispalvelulaki on ensisijainen suhteessa kehitysvammalakiin.

Kehitysvammahuollon palveluilla edistetään asiakkaan ja hänen läheistensä elämänlaatua tukemalla itsenäisyyttä ja osallistumista sekä turvaamalla asiakkaan tarvitsema hoito ja huolenpito. Kehitysvammaisten palveluiden järjestämisestä vastaa aina kotikunta. Kehitysvammaisten palvelut järjestetään ensisijaisesti normaaleina erityispalveluina ja tarvittaessa erityispalveluina.

Perusturvakuntayhtymä Akselin tuottamat palvelut:

 • työ ja päivätoiminta sekä tuettu työtoiminta ja tuettu työ:
  Toimintojen tavoitteena on järjestää mielekästä tekemistä ja omaa osaamista tukevaa ja edistävää toimintaa.
  Koivikkokujan toimintakeskus
  kts. Koivikkokujan toimintakeskuksen esite
 • koululaisten iltapäivätoiminta, joka toteutetaan koulupäivinä aamu- ja iltapäivähoitona sekä loma-aikoina kokopäivähoitona:
  Koivikkokujan toimintakeskus
 • kotiohjaus/ tuettu asuminen
  palvelu tarkoitettu itsenäisesti asuville antamaan tukea ja ohjausta asumisessa, apua oman elämän hallinnassa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä.
 • tukihenkilö
  tavoite on tarjota tukea vapaa-ajan harrasteissa, edistää osallisuutta ja omatoimisuutta.

  Oletko halukas toimimaan tukihenkilönä?
  Katso info tukihenkilötoiminnasta.
 • leiriavustus
  voidaan myöntää kirjallisen hakemuksen perusteella enintään puolet leirin kokonaiskustannuksista, mutta kuitenkin enintään 200€/vuosi. Leiriavustus voidaan kuitenkin kokonaan myöntää silloin, jos leiriavustusta haetaan lakisääteisen omaishoidon vapaan yhtenä toteuttamismuotona. Leiriavustus maksetaan jälkikäteen maksettujen kuittien perusteella.

Perusturvakuntayhtymä Akselin muut palvelut (ostopalvelu):

 • erityisperhetyö
  Erityisperhetyö on perheen kotona toteutettavaa, määräaikaista, suunnitelmallista ja tavoitteellista arkielämän tarpeisiin vastaavaa palvelua. Palvelun tavoitteena on tukea perheitä erilaisissa elämäntilanteissa.
 • asumispalvelut
  Asumisvaihtoehtoja arvioitaessa huomioidaan avun, hoidon ja ohjauksen tarve.
  - autettu asuminen: henkilökunta paikalla ympäri vuorokauden.
  - ohjattu asuminen: henkilökunta paikalla päivisin ja iltaisin, ei yövalvontaa.
  - tuettu asuminen: tuki kotiohjaajalta, tuen tarve vaihtelee.
  - erityishoito/laitoshoito: runsaasti apua ympärivuorokautisesti.
  - perhehoito: lyhytaikaista tai pitkäaikaista hoitoa. Perhehoito on ympärivuorokautista hoitoa yksityiskodissa.

  Oletko halukas aloittamaan perhehoitajana? Ota yhteyttä sosiaaliohjaajaan, p. 044- 4357 859.
  Tästä V-S Perhehoitoyksikön sivuille!

  - tilapäishoito: Tilapäishoitoa järjestetään kotona asumisen tueksi.
  Tilapäishoito on palvelu, jota voidaan järjestää omaishoidonvapaiden lisäksi.Tilapäishoito voi olla:
  - säännöllistä
  - äkilliseen tilanteeseen
  - suunniteltu ajanjakso
  - sairaalahoidon jälkeen tai tutkimusjaksona toteutettavaa
  - asumisharjoittelu tai -valmennus: asumiseen ja elämänhallintaan
  liittyviä, ohjattuja, yksilöllisiä jaksoja henkilöille, joiden tavoitteena on
  siirtyä esimerkiksi ohjattuun tai tuettuun asumiseen.
 • kuljetuspalvelutKehitysvammalain mukaista erityishuoltoa saavalla henkilöllä on oikeus saada maksutta ja ilman omavastuuosuuksia kuljetukset, jotka ovat hänelle erityishuollon saamiseksi välttämättömiä.
Lisätietoja: puh. 044 4357 859