Yhteystiedot

Yhteystiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin puhelinvaihteen numero on (02) 447 7000.  
Puhelinvaihde on avoinna klo 8-15.

Kiireellisissä terveyttä uhkaavissa tilanteissa soittakaa 112.

Osoitteet löydät toimipaikkakohtaisesti Toimipaikat -osiosta

Lääkärin ajanvaraus puhelinnumerot
Tarkemmat puhelinajat löydät kohdasta Vastaanottopalvelut / Lääkärin vastaanotto

Masku,  (02) 447 7500
Mynämäki, (02) 447 7600

Hammashuollon ajanvaraus
(02) 447 7700

Akselin henkilöstön sähköpostiosoitteiden yleinen muoto on
etunimi.sukunimi@soteakseli.fi

KOTIHOITOALUE 1 (Masku-Nousiainen)
kotihoitopuhelin p. 044 4357708 (ensisijaiset yhteydenotot)
vastaava sairaanhoitaja Elina Salonen p. 044 4357589

KOTIHOITOALUE 2 (Mynämäki)
kotihoitopuhelin p. 044 4357653 (ensisijaiset yhteydenotot)
vastaava sairaanhoitaja Elina Salonen p. 044 4357589

Kotihoidon laskutus
toimistosihteeri p. 044 4357620
Kuivelantie 10, 23100 Mynämäki

Sähköposti Akselin laskuttajille: Akseli.Laskutus@soteakseli.fi

Palveluasumiseen ja laitoshoitoon hakeutuminen

Kyselyt, hakemukset ja hoitopaikkatiedot
Tilapaishoitojärjestelyt ja -varaukset
SAS-koordinaattori Ullamaija Nieminen, p. 044 435 7517

Hallinnon puhelinnumeroita:
kuntayhtymän johtaja
Marika Polso, p. 044 4357 555

talous- ja henkilöstöpäällikkö
Janne Samsten, p. 044 435 7890

hallinnon sihteeri 
Jaana Ristimäki, p. 044 4357 760

toimistosihteeri
Teresa Vikstedt, p. 044 435 7836

vt. sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja
Tuija Hassinen-Laine 02 447 7544

terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja, ylilääkäri 
Susanna Laivoranta-Nyman, 02 447 7701

Ikäihmisten palvelulinjajohtaja
Tuija Hassinen-Laine, p. 02 447 7544

johtava hoitaja, (työsuojelupäällikkö)
Susanna Lehtiranta, p. 044 4357 596

Yhteystietoesite jaettiin keväällä 2013 päivittäispostin mukana Akselin alueen kotitalouksiin. Esitteessä on kaksi valitettavaa painovirhettä: Mynämäen vuodeosaston ostastohoitajan Eija Mäkilän numero tulisi olla 044 435 7577. Esitteen numero ohjautuu It-puolelle. Ylläolevasta linkistä aukeavaan esitteen versioon ko. numerosekaannus on korjattu. Toinen virhe on paino- ja nettiversiossa sama: Työfysioterapeutti Leila Rantasen puh.nro on mainittu 02-alkuiseksi, vaikka kyseessä on 044-alkuinen matkapuhelinnumero - 044 435 7691 on siis oikea.